top of page
1c
2cc
3c
4c

TJÄNSTER

    Restaurering är en lösning för de som älskar vintage bilar och andra fordon. Ett gammalt fordon kan också vara en bra investering. Det faktum att det inköpta fordonet är gammalt, skapar inte dess värde. Värdet skapas genom försiktig restaurering, bearbetning och byte av gamla eller rostiga detaljer. Efter lämpligt restaureringsarbete och återställande av fordonet till det skick som den rullade i från fabriken, stiger gamla bilens värde och blir oftast betydligt högre än den summa pengar som spenderas på inköp och restaurering. Sådana exemplar blir bara dyrare med varje år.

    Karossens återställning är det mest komplicerade arbetet som kräver mest tid och energi. Det räcker sällan med att måla om ytan. För att restaurera bilen eller ett annat fordon korrekt finns det massa processer som måste utföras:
 

·         Urval av fordonet;

·         Karossens sandning;

·         Svetsarbeten för delar som är skadade av rost;

·         Täckning med epoxigrundfärg;

·         Sökning efter en icke-reparerbar detalj eller dess produktion för att behålla äkthet;

·         Ommålning;

·         Rostskyddande bottenbeläggning.

   När man återställer inre detaljer är det också en hel del arbeten som måste utföras: modifiering och byte av material för säten, dörrklädseln, taket och mattorna. Restaurering av ratten, styrpanelen och övriga inre element, funktionell bedömning och reparation av knapparna och andra enheter.

    Vi utför reparation av motorer och chassi. Vi granskar alla deras komponenter, kontrollerar noga om det behövs att reparera, restaurera eller byta dem. Således innehåller restaureringsprocessen ett brett spektrum av processer som kräver mycket noggrant arbete och engagemang.

   UAB Retroshtern utför restaureringstjänster och kan återuppliva ditt fordon eller en separat detalj i det. Vi utför alla nödvändiga arbeten med hjälp av modern utrustning och erfarna specialister.

bottom of page